Un nou país construït sobre…

2. Un nou país construït sobre una realitat econòmica solidària i fraternal

Ens imaginem un model econòmic basat en l’economia social de mercat, i una societat que es rebel·li contra les immoralitats que ens envolten en forma de desequilibris i de misèria econòmica i social. Una societat que exigeixi als seus governs no ser ostatges dels poders financers, i no restar immòbils davant les bosses de pobresa que fan indigna la vida de tanta gent.

Uns governs que respectin i estimulin la iniciativa social, sense témer-la o voler-la intervenir, com a clara alternativa a una societat lligada de mans i peus per un excés d’impostos a la classe mitjana, i adormida a base de subsidis. Uns governs respectuosos amb el principi de subsidiarietat: el que es pot resoldre a prop del problema, que no sigui resolt més lluny.

Fem una societat que consideri indigna i immoral aquella riquesa material obtinguda a costa de la dignitat de les persones i de la sostenibilitat del medi, tant a casa nostra com arreu. Una societat extremadament sensible amb el medi natural i els seus recursos, com quelcom que ens ha estat donat, i que és deure transmetre’l a les generacions futures.

Fem un país on el creixement no estigui lligat a models caducs d’explotació de recursos limitats i deutes insostenibles. Fem un país on el creixement provingui de l’economia del coneixement com a base de desenvolupament de la seva indústria. Tal com ja va succeir al segle XIX amb la revolució industrial, Catalunya ha de ser al capdavant d’Europa fent el salt a la revolució del coneixement. Una revolució que implica superar a nivell global un teixit industrial monopolístic basat en l’acumulació i consum de béns, propietats i capital, per caminar vers un nou model productiu basat en educació, recerca i treball en xarxa.