Un país radicalment democràtic

4. Un país radicalment democràtic

democraciaFem un país que sigui capaç d’acostar la democràcia a les persones, a la gent, sense caure en el simplisme assemblearista. Un sistema representatiu amb llistes obertes, eleccions primàries i democràcia participativa. Els principis de subsidiarietat i transparència aplicats a tots els nivells, amb limitació de mandats i sense portes giratòries.

Cal evitar que els polítics electes s’amaguin a les llistes tancades, així com evitar la concentració del poder a les estructures centrals de les organitzacions i dels partits polítics. Cal que aquests partits polítics tinguin un finançament transparent i suficient, limitant la capacitat d’endeutament amb crèdits bancaris. Cal superar el model de partits del segle XIX basats en la militància de carnet, per tendir a organitzacions polítiques suportades per persones compromeses en un determinat projecte per al progrés de la comunitat.

El dret a decidir, com a ciutadà i persona, cal poder-lo exercir sobre molts més aspectes de la vida pública: el partit que voto i els diputats i regidors que em representen, però també escollir els responsables del poder judicial, els gestors de determinats serveis bàsics, o votar sobre determinades decisions que afecten el meu entorn… En definitiva, cal votar més i millor. És necessària, doncs una reforma radical del nostre sistema polític, simplificant l’organització administrativa, introduint l’elecció directa i personal de representants polítics a tots els nivells, obligats tots ells a mantenir un contacte constant i directe amb la gent.

En definitiva, ara que el vell sistema polític ha mort i el nou encara no ha nascut, és necessari articular un nou sistema polític fonamentat en els valors de la llibertat individual, la responsabilitat col·lectiva, la subsidiarietat en la presa de decisions i la simplicitat en els mecanismes de govern.

Una societat formada per persones lliures, formades i compromeses amb la seva comunitat. Que es queixen quan cal, però que sobretot participen per fer possibles els canvis, per fer possible un nou Estat independent en que no s’ha de limitar a canviar “conselleria” per “ministeri”. L’esdevenir Estat ens ha de permetre una refundació de la funció pública: una administració amb talent, que valori el mèrit, oberta.