Un país sòlid des d’un…

3. Un país sòlid des d’un punt de vista ètic i moral

butlletaFem un país on tothom estableixi lliurement un contracte social amb la comunitat, basat amb l’escrupolós respecte als seus drets individuals i amb l’estricte compliment dels propis deures amb la societat. Uns deures que passen pel que és ètic i moral, però també pel que és material: imaginem unes persones compromeses en la construcció de la comunitat, des de l’activisme i la iniciativa social, i també des del compliment dels deures ciutadans.

Unes persones cíviques i estrictes en la seva responsabilitat fiscal i amb una tolerància nul·la al frau; uns ciutadans responsables en l’ús dels serveis públics. Perquè aquest nou estat català el somiem com un país de tothom, on ningú no estarà per sobre de la Llei. Res pot estar per sobre d’aquest marc: ni persones concretes, ni grans empreses, ni lobbies nacionals o estrangers.

El govern de tots no pot tenir altre interès que l’interès de tots: el bé comú. Cal una nova mirada als serveis públics, enfocada des del punt de vista de la qualitat del servei percebuda pels usuaris més que de la titularitat de qui els gestiona. Ni les millores de qualitat i eficiència en els serveis han de descansar sobre l’empitjorament de les condicions laborals dels treballadors públics, ni aquestes condicions laborals han de ser alienes al mercat laboral dels treballadors que amb els seus impostos els sostenen.

I aquesta moralitat en la política no tan sols s’ha de limitar a l’obvietat de respectar la llei: els nostres dirigents han de tenir una conducta moralment digna. Els polítics no són únicament gestors, sinó també dipositaris de la confiança dels ciutadans. Per tant, tot aquell que es dedica a la vida pública ha de tenir una conducta exemplar pel que fa als seus vincles de confiança, sense que li sigui acceptable fer diferenciacions hipòcrites entre allò que és la seva vida pública o privada: l’honestedat és una virtut a exercir sempre, no tan sols davant el públic.

En definitiva, uns ciutadans compromesos i responsables, en una societat moral i èticament forta.