Piula el Manifest

Les principals idees del manifest en menys de 140 caràcters perquè el puguis piular i difondre per les xarxes

El 9N votarem SíSí perquè creiem que és el millor pels catalans com a persones i com a nació.

Defensem radicalment la llibertat de la persona i el seu dret i deure d’exercir-la en comunitat.

Volem un nou Estat independent a Europa, però no un país qualsevol, sinó un inspirat en valors morals.

Atrevim-nos a somiar el país que els catalans podríem construir si decidim exercir la nostra llibertat.

Volem un país defensor dels drets civils, amb economia social de mercat, èticament sòlid i radicalment democràtic.

1. Un nou país defensor dels drets civils: conviccions fermes en una societat diversa

La defensa de conviccions fermes en una societat diversa passa pel respecte a la llibertat individual

Els drets civils associats a la llibertat comporten el deure del compromís responsable amb la comunitat

Cal donar a la família, en tota la seva diversitat, el paper central que mereix entre individu lliure i comunitat

2.Un nou país construït sobre una realitat econòmica solidària i fraternal

Rebelem-nos contra els desequilibris immorals, i fem un país amb governs no hostatges de poders financers

Fem un país que mai resti immòbil davant les bosses de pobresa que fan indigna la vida de tanta gent

Volem iniciativa social i no una societat lligada de mans i peus per massa impostos a la classe mitjana, i adormida amb subsidis

Principi de subsidiarietat arreu: el que es pot resoldre prop del problema, que no ho sigui més lluny

Considerem indigna aquella riquesa material obtinguda a costa de la dignitat dels altres i de la sostenibilitat del medi

Fem un país on el creixement no estigui lligat a models caducs d’explotació de recursos limitats i deutes insostenibles

Recuperem el teixit industrial de Catalunya en base a l’economia del coneixement

 3.Un país sòlid des d’un punt de vista ètic i moral

Fem un país basat en un contracte social de drets i llibertats però també compromís amb els deures comunitaris i la construcció de la pròpia comunitat

Volem un país de ciutadans compromesos moralment, però també amb l’activisme i la iniciativa social

Volem un país estricte en la responsabilitat fiscal, però també en el proveïment i ús dels serveis públics

Fem un país de tots, ningú per sobre de la llei, ni tampoc lleis a la mida de ningú

Centrem la mirada als serveis públics en la seva qualitat més que en la titularitat de la gestió

Serveis eficients sense precaritzar treballadors públics, que tampoc han de ser aliens al mercat laboral dels treballadors que els sostenen

Fem un país amb polítics honestos que no faltin a la confiança en la seva vida pública ni la privada

4.Un país radicalment democràtic

Acostem la democràcia als ciutadans: llistes obertes, primàries, limitació de mandats i democràcia participativa

Fem partits que no concentrin el poder a l’estructura sinó als càrrecs electes i al territori

Per ser lliures, els partits han de tenir limitat el deute bancari, amb un finançament suficient i transparent

Enlloc de partits, canalitzem la participació política en organitzacions de persones compromeses en un determinat projecte comunitari

Ampliem el dret a decidir, cal votar més i millor. Cal una reforma radical del nostre sistema polític

Elecció directa i personal de representants polítics a tots els nivells, en contacte constant amb la gent

Fem un nou Estat que refundi la funció pública acumulant talent i premiant el mèrit, no canviant conselleria per ministeri

Volem un Estat independent a Europa que neixi de la voluntat i el comprmís dels ciutadans de ser millors i de fer un país millor